Jak wygrać przetarg? Wycinka drzew

Każdy przetarg organizowany przez różnego rodzaju jednostki samorządowe ma bardzo dokładnie i jasno sprecyzowane reguły oraz zasady
Autor zdjęcia: pixabay.com

Dla każdej firmy, która chce rywalizować z wieloma większymi od niej podmiotami na rynku, możliwość zdobycia kontraktu na zlecenie rządowe lub samorządowe to doskonała okazja do tego aby zapewnić sobie pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną. Stabilny i wypłacalny zleceniodawca to równocześnie bardzo duże perspektywy rozwoju dla firmy, która podejmie się wykonania takiego zlecenia. Warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia jest oczywiście posiadanie odpowiednich zasobów i odpowiedniej wiedzy, która pozwoli nam na zrealizowanie wszystkich, rozpisanych w trakcie gromadzenia dokumentacji, prac.

Każdy konkurs ofert, w tym oczywiście także przetarg wycinka drzew sandwich po grecku wymaga od wszystkich jego uczestników przygotowania i złożenia stosownego wniosku do komisji przetargowej. Zanim będziemy ubiegali się o tego typu zlecenie, musimy przygotować najpierw wiele różnego rodzaju dokumentów. Trzeba przecież przekonać komisję przetargową do tego, że będziemy mogli zapewnić odpowiedni poziom wykonania a także że będziemy potrafili wykonać wszystkie prace w terminie i zgodnie z przeznaczonym na nie budżetem.

Co powinno decydować o wyborze wykonawcy?

Każdy przetarg organizowany przez różnego rodzaju jednostki samorządowe ma bardzo dokładnie i jasno sprecyzowane reguły oraz zasady. Wymaga tego zresztą ustawa o zamówieniach publicznych. Każdy przetarg wycinka drzew musi być bardzo dokładnie rozpisany. Warunki konkursu muszą być podane do publicznej wiadomości. Tryb wyłaniania zwycięzcy takiego przetargu również regulowany jest przepisami prawa. Nie może być tutaj bowiem miejsca na żadne nieścisłości ani niedomówienia. Bardzo dobrze udokumentowany musi być zakres prac, wynagrodzenie wykonawcy oraz sposób jego wypłacenia i ewentualne kary umowne wynikające z opóźnień lub niewypełnienia części umowy przez wykonawcę.